Дератизация

Декаризация

Декаризация – това е форма на дезинфекцията, която включва унищожаването само и единствено на кърлежи.