Дератизация. Премахване гризачи.

Дератизация – премахване на гризачи.

Дератизацията обхваща всички познати мероприятия целящи премахване на гризачите и по конкретно на вредните гризачи - плъхове, мишки, съсели, слепи кучета. Ние извършваме премахване на гризачи във всякакви обекти - частни жилища и дворове, а също и в обекти с обществено предназначение - ресторанти, складове, болници, хотели и други. Дератизацията може да се извъшва, чрез химични, физични и биологични методи. В зависимост от мястото на премахване (убиване) на гризачи, дератизацията бива – домашна, канална (в канализационната мрежа) и външна (полева) дератизация.